Kysyttävää?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Jätä yhteydenottopyyntö
Sulje ikkuna

Sivuston konversio-optimointi

Samasta kävijäjoukosta enemmän kultaa

Tuttavani on innokas kullanhuuhtoja. Vuosittain hän tekee matkan pohjoiseen huuhtoakseen kultaa perinteisin menetelmin kirkkaista pohjoisen virroista. Hän katsoo paikan itselleen ja asettuu lapioineen, lautasineen ja saappaineen puron varrelle.

Käsityönä tehtävä huuhdonta on työlästä ja jokseenkin pienten marginaalien hommaa. Siinä täytyy olla paloa lajiin, jota tuttavaltani ei voi sanoa puuttuvan. Tuottoisaksi hommaksi huuhdontaa ei kuitenkaan voi kehua.

Kanadan Klondikessa tilanne on kuitenkin toinen. Siellä diesel-moottoroidut täryseulat tekevät pyyteetöntä yhteistyötä sentrifugien ja Caterpillarien kanssa. Valtavia maa-alueita syötetään seulan läpi ja kulta erotellaan äärimmäisellä tehokkuudella vähempiarvoisesta maa-aineksesta. Tässä kisassa tuttavani ei lapioineen ja saappaineen pärjää.

Tismalleen samasta ajatuksesta on kyse konversio-optimoinnissa – materiaalia syötetään seulan läpi. Kyse on siis seulontatehokkuudesta. Tässä kisassa tietenkin suurimmat voitot keräävät ne, joiden laitteisto hukkaa mahdollisimman vähän kallisarvoista raaka-ainetta. Ideana on suodattaa sivuston kävijämassasta mahdollisimman tehokkaasti ja kattavasti kaupallisesti nyt tai myöhemmin hyödyllinen kävijäkunta, siis tulevaisuuden asiakkaat, verkostot, työntekijät ja kumppanit. Mikä nyt milloinkin on tarpeellista.

Perinteisesti optimointityötä tehdään testaamalla sivuston elementtejä valvotusti – siis A/B-testaamalla.

Sivuston tehokkuutta voidaan kehittää esimerkiksi seuraavia sivusto-osia kehittämällä:

 • Sivuston otsikointi
 • Lomakkeiden kysymysmäärä
 • Kuvamaailma
 • Tekstisisällön merkkimäärä, muoto ja rakenne
 • Referenssisisältö
 • Sertifikaatit
 • CTA-nappien sisältö, väri, näkö
 • Liidimagneetit
 • Sivustorakenne

Eteneminen tapahtuu aina idea-testi-analyysi-oppiminen-ketjun vääjäämättömän kehityskäyrän kautta. Sillä samalla mekanismilla kuin tuottavat kullanhuuhtomotkin.

Millaisia tuloksia voidaan saavuttaa?

Kullan huuhtoja pyrkii kehittämään prosessivaiheidensa tehokkuutta kattavasti. Tehokkuutta haetaan maamassan määrän lisäämisellä ja huuhdonnan tarkkuudella. Kyseessä on monipaikkaoptimoinnillinen toimenpide. Toisaalta maa-ainesta olisi hyvä huuhtoa seulan läpi paljon ja vauhdilla, mutta toisaalta kuljetettavasta massasta olisi hyvä huuhtoa kaikki saatavilla oleva.

Mikä sitten on tehokkain säätösuhde? Ladataanko enemmän paukkuja maamassan keräämiseen ja lastaamiseen, vai jo kuljetettavan massan tehokkaaseen perkaamiseen? Vai onko kenties tehokkainta investoida lisämaatilkkuun ja toiseen koneistoon? Muna-kana-tilanne, johon vaikuttavat osaltaan myös resurssit.

Markkinoija voisi ajatella tilannetta esimerkiksi seuraavasti

Sivustolla vierailee kuukausittain noin 5000 kävijää. Näistä kävijöistä tunnistamme 100 kaupallisesti arvokasta myyntiliidiä. Ja näistä myyntiliideistä teemme kauppaa 20 uuden asiakkaan kanssa. Ajatellaan, että kaupan elinkaarihinta olisi vaikkapa 10 000€.

Myynnin kasvattamisen nimissä kehittämiskohteita löytyy useita:

 • Kävijämäärän kasvattaminen
 • Myyntiliidikonversion kasvattaminen
 • Myynnin onnistumisprosentin kasvattaminen
 • Elinkaarihinnan kasvattaminen

Ajatellaan argumentin vuoksi, että kehittämiskohteeksi valitaan myyntiliidikonversion kehittäminen. Esimerkin tehokkuus on 2% kävijäliikenteestä. Kun konversioastetta parannetaan optimointitoimenpiteillä esimerkiksi 50 % korkeammalle eli kolmeen prosenttiin, tulokset myynnissä ovat sangen merkittäviä, kuten oheinen kaavio osoittaa.

Miksi sitten käyttäisit ulkopuolista asiantuntijaa?

Aina on hyvä kysyä itseltään, mistä syystä apua kannattaa hankkia ja onko tuloksilla katettavissa maksettu hinta? Sillä on turha väittää, että aina olisi.

Asiakkaamme kääntyvät puoleemme neljästä keskeisestä syystä:

1

Kokemus – On päivänselvää, että saamme loistavia tuloksia aikaan muun muassa siitä syystä, että vastaavia projekteja on vyöllämme jo lähes kymmenen vuoden ajalta. Osaamista on tarttunut. Lähes vääjäämättä tunnemme jossakin mitassa toimialasi ja todennäköisesti olemme tehneet toimenpiteitä hyvinkin saman kaltaiselle asiakkaalle. Oppirahat on siis maksatettu ja maksatettu muilla. Väitän, että kykenemme nimeämään vaikuttavimmat toimenpiteet rajusti kokemattomampia tehokkaammin.

2

Kiinnostus – Projekteista vastaavat kehityspäällikkömme ovat kiinnostuneita aiheesta. Missään tapauksessa ei ole fiksua aliarvioida motivaation roolia asiantuntijatyössä. On sekä tutkimuksella, että arkijärjellä nähtävissä, että kiinnostunut tohtori osuu diagnoosissaan useammin oikeaan.

3

Työkalut – Ammattilaisemme ovat käyttäneet ja käyttävät jatkuvasti konversio-optimoinnin täryseuloja ja sentrifugeja. Niin kiva kuin se olisikin aloitella vähän varovaisesti lapio-saapas-yhdistelmällä, niin tehokkaan erottelun kilpailukentällä oikeat työkalut ovat tarpeen.

4

Resurssit – Vaikka kokemus, kiinnostus ja työkalut olisivatkin kunnossa on selvää, että ilman oikeita resursseja työ jää torsoksi. Mikäli analysointiresurssi on olemassa, mutta sivuston muokkauskyky teknisen toteutuksen osalta ontuu, on hanke vääjäämättömästi vaarassa. Kehitystiimeissämme on katettu koko resurssikenttä aina tekstituotannosta, teknisen ja graafisen osaamisen kautta suunnitteluasiantuntemukseen.

Lopputuloksena parempi laatu ja oma aika säästyy….

Kuinka kehittämisprosessit etenevät ja mitä leikki maksaa?

Koska matkaansa voi jatkaa vain siltä missä ollaan nyt, aloitamme projektit aina nykytila-analyysillä, joka saa seurakseen kehittämiskohdelistan. Kun aloituspisteen osalta ollaan kartalla ja keskeisimmät kehittämiskohteet selvillä, tuotetaan testaussuunnitelma, jonka tarkoituksena on testillisesti tunnistaa ja käyttöönottaa tehokkaimmat komponentit sivustolle.

Konversio-optimoinnin analyysi ja kehittämisehdotukset

 • Asiantuntijamme käy sivuston analytiikan ja komponentit kohta kohdalta läpi
 • Tuotamme analyysiraportin sivuston konversiotehokkuudesta
 • Kirjaamme kehittämiskohteet dokumenttiin ja teemme toimenpide-ehdotukset hintoineen näiden kehittämiseksi

Hinta: 980€

Sivustokonversioiden jatkuva kehittämistyö

 • Testaussuunnitelman tuottaminen analyysin pohjalta
 • Tehtävän kehittämistyön resurssien jakaminen
 • Tulosten raportointi
 • Kehittämispalaverit

Hinta: Tarjotaan sivustokoon ja kehittämisintensiteetin mukaan

Mikäli uskot verkkosivustosi olevan tulevaisuudessa kaupallisesti keskeisessä roolissa, on päivän selvä askel panostaa konversio-optimointiin. Asiaa ei muuta millään tavalla se, toimitko kuluttajien vai yritysten kanssa, tai myytkö valtavia asiantuntijaprojekteja vai kevyitä kuluttajatuotteita. Tehokas kullanhuuhdonta tapahtuu maastosta riippumatta järeillä koneilla ja syvällä asiantuntemuksella.