Kysyttävää?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Jätä yhteydenottopyyntö
Sulje ikkuna

Verkkosivuston uudistaminen

Myyvät sivustot syntyvät kokemuksista

 

”Luottamuksellinen, päämäärä- ja tulostavoitteinen yhteistyömalli on selkeästi auttanut hallitun kasvun toteuttamista.”
– Topi Purhonen, Joro-Huvilat

”Konkreettisten tulosten määrä on kasvanut kuusinkertaiseksi ja myyntiliidien määrä jopa viisinkertaiseksi. Jokainen markkinointiin käytetty euro tuo itsensä takaisin yli kolminkertaisesti.
– Marko Kokkonen, kehityspäällikkö

 

Matkani varrella olen saanut tehdä roisin määrän virheitä. Osan omilla rahoillani, osan kavereiden rahoilla ja ehdottomasti suurimman osan asiakkaideni rahoilla. Positiivista on kuitenkin se, että nämä oppirahat satavat sinun laariisi. Oppia on tarttunut ja näkemystä syntynyt.

Tänä päivänä tiedän konkreettisella tasolla merkittävästi syvemmin, miten nykyaikainen verkkonäkyvyys voi sataa tuloksina kassalaariin. Uskokaa, kun sanon, että erilaisia variaatioita on kokeiltu ja tehokkaita löydetty. Osa tuurilla, osa testaamalla ja osa äärimmäisellä hinnalla, joka on maksettu tai maksatettu muilla.

 

Jätä yhteydenottopyyntö tästä »

Asiakkaasi ovat verkossa – sinun tehtäväsi on olla lähellä ja hyödyksi

 Yrityksen tehtävä on hankkia ja hoitaa asiakkaita. Yksinkertaista ja kaunista. Tehtäväsi on siis löytää uusia asiakkaita, päästä sopimukseen yhteisestä matkasta ja lunastaa lupauksesi täydessä mitassaan ja hieman yli. Kaikki muu hyvinvointi syntyy tämän tehtävän toteutuksen onnistumisesta. Omistajatulos syntyy asiakashankinnan ja -hoidon seurauksena, henkilöstöviihtyvyys on edellä mainitun prosessin johdannainen ja kasvu on päivän selvästi seurausta kasvavista asiakasvirroista.

Internet taas on ihmisen jatke. Palvelua tarvitaan ja tuotteita hankitaan, se on pelkästään inhimillistä. Tästä johtuu se yksinkertainen tosiasia, että tavoitellessasi uusia asiakkaita ja palvellessasi vanhoja ei ole asiakasnäkökulmasta se ja sama missä väylässä mahdollisuutta ja materiaalia tarjotaan. Ihminen on kasvanut osaksi verkkoa ja tästä syystä palvelua tulee tarjota myös tässä mediassa. Aivan kuin joitakin vuosikymmeniä sitten kävi selväksi, että asiakkaita olisi hyvä palvella myös puhelimessa.

Toiset haluavat tutustua tarjontaan rauhassa ja toiset vaativat välitöntä, henkilökohtaista palvelua. Toiset aloittavat asioinnin verkkosivuilla, jatkavat chatissa ja lopulta vaativat, että voivat jatkaa siitä mihin chatissa jäivät suoraan ihmisen kanssa liikkeessä. Toiset soittavat välittömästi ja vasta tämän jälkeen ryhtyvät tekemään selvitystyötä verkossa.

Verkosta on tullut jatke fyysiselle palvelukokemukselle, mutta vaateet eivät ole rajoittuneet tai kohtuullistuneet – Päivastoin. On saatava enemmän, helpommin, halvemmalla ja nopeammin.

Koska voidaan todeta, että:

  • Yrityksen tehtävänä on hankkia ja hoitaa asiakkaita
  • Internet on ihmisen jatke
  • Asiakas haluaa enemmän, helpommin, halvemmalla ja nopeammin

On päivän selvää, että yrityksen verkkopresenssi ei voi enää olla pelkkä esite internetissä ja sarja irrallisia, toisistaan etäisiä Facebook, Twitter, verkkosivu, sähköposti, aplikaatio ja muita sisältöjä.

On sidottava näkyvyyspinnat ja kerättävä palveludata yhteen. On keskityttävä palvelemaan ensin ja pyytämään vasta tämän jälkeen. On muovattava saumaton palvelukokemus ja tarjottava asiakkaan kannalta tarpeellista sisältöä ostopolun eri vaiheisiin.

Tehtäväsi on siis tarjota pirun hyvää sisältöä ilmaiseksi asiakkaan preferoimissa väylissä. Kerätä mahdollisimman paljon kaupanteon ja asiakkuudenhoidon kannalta keskeistä informaatiota asiakkaan matkalta sisältöjesi kimpussa. Ja viimeiseksi. Tehtävä kauppaa tehokkaammin ja enemmän hyväksikäyttämällä syntynyttä suhdetta ja tarttuneita datahippusia. Siis täytettävä jokaisen yrityksen perustehtävä hankkimalla ja hoitamalla asiakkaita. Se on moraalinen velvollisuutesti.

Edellä käsiteltyihin syihin vedoten totean, että et ole oikeutettu luokattomaan verkkopresenssiin. Sinun on kehitettävä sähköistä näkyvyyttäsi ja näkyvyytesi ydintä, eli verkkosivujasi. Piste.

Jätähän siis yhteydenotto TÄSTÄ, niin aloitetaan keskustelut projektistasi »

Pala palalta, järjestyksessä ja kohti kehittyvää markkina-asemaa?

Kaikki tietävät, että elefantti syödään pala palalta. Tämän tiesi myös Michel Lotito syödessään Cessna 150 –pienlentokoneen, mutta se on eri tarina se. Miksipä siis emme noudattaisi samaa, tehokkaaksi havaittua mallia.

Strategia – Prioriteetit kuntoon

Strategian tarkoituksena on synnyttää vastaukset kahteen keskeiseen kysymykseen, ”mihin” ja ”miten”? Suunnitelma sodan voittamisesta on synnytettävä kirkkaaksi, sillä sen mukaan päätetään mitkä taistelut on varaa hävitä ja missä järjestyksessä. Panostetaanko siis ensimmäiseksi uusasiakashankinnan kehittämiseen silläkin varjolla, että asiakaspalvelu jää tuleen makaamaan? Valitaanko halpa teknologiapohja silläkin varjolla, että kohta se alkaa jarruttamaan kehitystä? Panostetaanko datan keruuseen siitäkin huolimatta, että nopeampi kassavirtavaikutus syntyisi palveluväylien kehittämisestä?

Teknologia – Mille tontille rakennamme linnamme?

Teknologiavalintoja tehtäessä kannattaa varmistaa, että päätöksiä tehtäessä strategiatyö on tehty huolella. Halpa ja nopea vaihtoehto on toisinaan loistava, mutta toisinaan se taas sotii rajusti tulevaisuuden kehittämistoimenpiteitä vastaan. Mihin sivustolta syntyvä data varastoidaan? Mihin järjestelmiin verkkosivusto on liitettävissä? Millainen organisaatio voi vastata sisällöntuotannosta? Ketkä voivat muokata ja mitä? Millaisia kustannuksia järjestelmä synnyttää? Vaikuttaako valinta kävijän kokemukseen esimerkiksi nopeuden tai käytettävyyden osalta? Kaikki keskeisiä kysymyksiä, joihin ainoastaan laadukkaasti toteutettu strategiatyö voi antaa vastauksia.

Teknologiavalintaa kannattaa siis tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäinen käsittelee asiakkaan kokemusta ja toinen kehittämisestä vastaavaa porukkaa.

Tee siis tarkkaa työtä ennen kuin päätät mille maapläntille linnasi rakennat. Näin vältät ikävät omistajuus-, kestävyys-, laajennettavuus- ja turvallisuusongelmat, tai ainakin varaudut niihin.

Sisältö – Palvele kättä joka ruokkii

Sisältöä suunniteltaessa tulee muistaa vanhan kansan hyvä neuvo, joka kehottaa palvelemaan kättä, joka ruokkii. Suunnittele siis sisältö asiakkaalle ja asiakkaan vaihtelevia tarpeita palvellen. Tästä syystä onkin äärimmäistä viisautta tehdä taustatyöt huolella ja testauttaa sisältöjä myös matkan varrella asiakaskohderyhmillä.

Koska asiakkaat ovat erilaisia ja reagoivat eritavoin, voi olla useassa tapauksessa järkevää preferoida testejä, jotka pohjaavat käytösinformaatioon pikemminkin kuin kyselytutkimukseen.

Sisältö on ainoa syy saapua sivustolle, joten suunnittele ja tuota se sille kuuluvalla pieteetillä. Muut osa-alueet, kuten visuaalinen ulkoasu, teknologiavalinnat ja latausnopeus ovat syitä poistua saitilta.

 

Palveluväylät – Muodosta tiedonvaihto yhteys

Palveluväylien tarkoituksena on mahdollistaa keskeisille asiakaskohderyhmille mahdollisuus aloittaa ja jatkaa kommunikaatiota haluamissaan väylissä, haluamillaan laitteilla ja haluamallaan anonymiteetillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivustosi tulee laajentua sosiaalisenmedian palveluihin tai vaikkapa chat-palveluun, mikäli asiakkaasi suosivat tätä kommunikointimenetelmää. Verkkosivuston uudistaminen ja kehittäminen on osa laajempaa palvelukokemuksen kehittämiseen tähtäävää työtä.

Pidä kuitenkin mielessä sivustosi ensisijainen tarkoitus palvellessasi asiakkaitasi. Mikäli tavoitteena on tunnistaa potentiaalisia asiakkaita, panosta tapoihin joilla tämä toteutuu. Jos tavoitteena on tarjota sisältöä nykyaisakkaille, älä kimpoile ensisijaisesti liidinhankintahommiin.

Ketterä kehittäminen – Vierivä kivi ei sammaloidu

Sivuston rakentamista voidaan verrata lapsen syntymään. Ennen ulosputkahdustaan tapahtuu valtava määrä kehitystyötä ja kaiken käynnistävä siemenkin on kylvettävä. Kuitenkin kovin työ tehdään ja hyöty ulosmitataan vasta myöhempinä aikoina. Siispä erityistä huomiota on kiinnitettävä erityisesti julkaisun jälkeisiin herkkiin ensimmäisiin kuukausiin ja vuosiin.

Sivustojen kanssa suuntaa ja tehtäviä toimenpiteitä on tarkasteltava jatkuvasti ja kerta kerralta petraten. Jatkuvasti kehitysvauhtia nostaen ja vaikutuksia vivuttaen.

Yksikään verkkosivu ei ole julkaisuhetkellä valmis. Muuttuvassa maailmassa ainoa tehokas kehittämistapa on ottaa suuntima kauaksi ja tarkastella suuntaa ja vauhtia mahdollisimman usein ja ketterästi.

Miten verkkosivuprojekti etenee…?

Varmasti melko monella on piirtynyt käsitys verkkosivuprojektin etenemisestä. Kuitenkaan likikään kaikki eivät ole saaneet ottaa osaa ketterään ja räväkkään prosessiin, jonka lopputuloksena syntyy laatua.

Miten sitten työ vaiheistetaan:

1

Suunnittelu workshop

Suunnitteluworkshopin tarkoituksena on käsitellä yrityksesi suunta ja tavoitteet siten, että niiden toteutumista voidaan edesauttaa verkkonäkyvyyden kehyksessä. Workshopin aikana panostamme erityisesti seuraavien sisältöjen läpikäyntiin.

Workshopin aikana käsitellään myöskin tekniset sivuston tekniset vaatimukset, palveluväylämahdollisuudet, projektin yhteydenpitoon liittyvät asiat ja aikataululliset realiteetit.

2

Sisällön suunnittelu ja tuotanto

Sisällön suunnittelun tarkoituksena on tuottaa käsitys verkkosivujen sisällöllisestä laajuudesta ja tarkoista sisältöosuuksista, jotka on suhteutettu kohde- ja käyttäjäryhmiin. Käytännön tasolla sisällön suunnitteluvaiheessa luodaan käsitys tuotettavasta sisällöstä, sen tavoitteista ja tunnelmasta. Suunnitelma ottaa kantaa mahdollisimman pieniinkin sivustonyansseihin, kuten virhe-sivuihin, kiitos-sivuihin ja laskeutumissivuihin, unohtamatta tietenkään hakukoneita tai jaettavuutta.

Sisällön tuotannon tarkoituksena on tuottaa varsinainen sisältö mahdollisimman lähellä lopullista laajuuttaan, jotta se ulkoasua ja taittoa tehtäessä voidaan esittää mahdollisimman vetoavassa muodossa.

3

Ulkoasun vedostaminen

Ulkoasun vedostaminen tehdään sivustosisällön ja liiketoiminnallisten tavoitteiden ehdoilla, mutta käytettävyys- ja konversiotutkimukseen pohjaten. Tuotettu sisältö vaikuttaa merkittäviltä osin valittaviin rakenneratkaisuihin ja toisin päin. Tästä syystä ulkoasun vedostaminen ja sisällöntuotanto kulkevat usein hieman lomittain toistensa kanssa.

Vedostusvaiheessa pyrimme tuottamaan näkymät merkittävimmät näyttökoot huomioiden, eli näyttö-, tablet- ja mobiilikuvasuhteet huomioiden. Tämän lisäksi vedostukset tehdään keskeisimmille sivupohjille, kuten etusivulle, palvelusivuille, artikkelisivuille ja laskeutumissivuille.

4

Konseptien katselmointi

Sisältö ja ulkoasukonseptien valmistuttua nämä katselmoidaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman tarkasti, jotta merkittäviltä muutoksilta vältytään teknisessä toteutusvaiheessa. Usein asiakkaan on haastavaa saada koko kuva pelkästä teksti tai vedosmateriaalista, joten on ehdottoman tärkeää panostaa myöskin hiottujen konseptien katselmointiin.

5

Tekninen toteutus

Materiaalien, ulkoasullisten ja sisällöllisten, hyväksymisen jälkeen aloitetaan tekninen toteutus, jossa hieman projektitavoitteista riippuen huomioidaan ulkoinen lopputulos ja sivustoadministraattorin käyttökokemus. Tietysti projektin käynnistämisen yhteydessä tehtyjen priorisointien sisällä.

Käytännössä sivustosta tehdään ulkopuoliselle kävijälle mahdollisimman laadukas kokonaisuus, mutta tämän lisäksi myös päivittäjän kannalta virtaava kokonaistoteutus.

6

Toteutuksen katselmointi

Teknisen vaiheen valmistumisen jälkeen sivustokokonaisuus alkaa olla viimeisiä vaille valmis julkaistavaksi. Tätä ennen on kuitenkin vielä katselmoitava koko sivusto läpi ja tehtävä viimeiset muokkaukset asiakaspalautteen pohjalta. Toteutuksen katselmointivaiheessa pyritään löytämään yhdessä asiakkaan kanssa kaikki keskeiset virhepaikat, jotka voisivat syödä lopputuloksen tehoa.

7

Julkaisu, indeksointi ja monitorointi

Projektin viimeisessä vaiheessa sivusto julkaistaan sovittuna ajankohtana. Käytännössä kehitetty sivusto siirretään telakalta pottiin, eli siirretään kehityspalvelimelta varsinaiseen osoitteeseensa. Julkaistu sivusto ilmoitetaan hakukoneille indeksoitavaksi, jotta listautuminen hakutuloksissa olisi mahdollisimman mutkaton matka.

Vielä viimeisessä vaiheessa monitoroinnilla varmistetaan, että ensimmäisten päivien aikana julkaisun jälkeen ei tapahdu ihmeitä ja valmis sivusto toimii ennakoidulla tavalla.

8

On sinun aikasi toimia…

Verkkosivusi eivät uudista itse itseään, joten toimenpiteitä liikkeen aikaansaamiseksi vaaditaan sinulta. Ole siis aktiivinen ja jätä yhteydenottopyyntö TÄSTÄ, niin aloitetaan keskustelu verkkosivustosi luonnista, uusinnasta tai kehittämisestä. Itsekkin tiedät sen olevan oikea ratkaisu.

… Ja mitä se maksaa?

Verkkosivuprojektien hinnat vaihtelevat rajusti maan ja taivaan välillä. Hintaan vaikuttaa usein realiresurssien lisäksi sivustolaajuus, erikoisratkaisut, lomakkeiden määrä ja monimutkaisuus, sivupohjien määrä, tuotettava sisältö, vedostettava materiaali, vanhan verkkopresenssin siirto ja noin sata muuta asiaa.

Aina tietenkään kallis ei ole hyvää ja halpa huonoa, mutta niin tässä kuin monissa muissakin asioissa voin käytännön kokemukseen viitaten sanoa, että verkkosivuprojektissa ei kannata pihtailla.

Säästöt esimerkiksi päivitysmiellyttävyydessä tai sisällön suunnittelussa tarkoittavat vain, että sivusto julkaistaan keskosena ja edessä on happikaappikomennus. Stressaava tilanne kaiken kaikkiaan pommin varmasti.

Olet rakentamassa dataa kerryttävää myyntimiesterminaattoria, jolla on kristallinkirkas missio. Voidaan siis sanoa, että parhaimmillaan kyseessä on melko pysäyttämätön sotakone. Heikoimmillaan puolestaan lopputulos on luokaton torso ja tekijöilleen parhaimmillaankin oppimisprosessi, jonka hedelmät poimitaan ehkä joskus tulevaisuudessa.

Statistiikkaamme

  • 20 % projekteista on pienempiä, kuin 4000€ + alv
  • 60 % verkkosivuprojekteistamme liikkuu hintahaarukassa 4000 € + alv – 11 000 € + alv
  • 10 % projekteista osuu välille 11 000€ + alv – 18 000 € + alv
  • 10 % projekteista ylittää 18 000 € + alv

 

Loppusanat

Matkani varrella olen todentotta saanut tehdä virheitä, mutta myös onnistua komeasti. Ehdottomasti suurimmat onnistumisen elämykset verkkosivuprojekteissa olen ja olemme ulosmitanneet laadukkaalla ja avoimella asiakasyhteistyöllä. Projektilla on ollut selkeät vastuuhenkilöt sekä asiakkaan, että meidän organisaatiossamme ja keskustelu on ollut aktiivista, oppimaan tähtäävää ja tavoitehakuista. Yhdistävänä tekijänä on ollut myöskin riittävä resurssi tehdä tarvittava, mutta riittävän suppea, jotta rönsyt on saatu karsittua.

Näissä tapauksissa ollaan saavutettu urheilutermejä käyttäen superkompensaatio. Projektityö, tavoitteet ja ketterä tekeminen ovat mahdollistaneet äärimmäisen laadukkaan lopputuloksen, jossa maksettu hinta on tuottajanäkemyksen mukaan kohtuullinen ja asiakkaan ulosmittaaman kaupallisen arvon näkökulmasta mitätön.

Näiden projektien oppirahoja ei maksateta asiakkailla, joten oleppas hyvä ja jätä yhteydenottopyyntö tästä »

Tai jätä tarjouspyyntö oheisella lomakkeella.

Kirjoittanut
Aki Pohjola
asiakkuusjohtaja

Pyydä tarjous