Markkinointi­suunnitelma ja markkinointi­strategia

Markkinointisuunnitelma on ohjekirja yrityksesi markkinoinnin kehittämiseen

Markkinointisuunnitelma on tarkoitettu käytettäväksi

Hyvä markkinointistrategia ja selkeä markkinointisuunnitelma sen jalkauttamiseen ovat onnistumisen ensimmäinen edellytys. Kun suunnittelutyö on tehty huolella, tiedät asioiden etenevän oikeaan suuntaan, vaikka matkan varrella tapahtuisi mitä.

Hyvä markkinointisuunnitelma ei ole kuitenkaan vain hyllyssä pölyttyvä paperi, vaan käytössä kuluva ja kehittyvä dokumentti – mieluusti vieläpä kaikille toteuttajille yhteinen. Tämän vuoksi Fulmore tekee suunnitelmat aina sähköiseen ja helposti työstettävään muotoon – ei PDF:iä tai turhia kalvoja, vaan tiukasti asiaa.

Markkinointisuunnitelma on ohjekirja yrityksesi markkinoinnin kehittämiseen. Usein se ottaa kantaa markkinointiviestinnän ja mainonnan lisäksi myös muuhun kehittämiseen; asiakaspalveluun, myyntiin, asiakkuudenhallintaan jne. Tavoitteena on aina parantaa yrityksesi kilpailuetua pitkällä aikavälillä.

Markkinointisuunnitelma voidaan tehdä moneen muotoon. Perinteisen vuosikellon sijaan suosittelemme usein ketterämpää mallia markkinoinnin johtamiseen. Tällöin autamme toimenpiteiden suunnittelun lisäksi viemään yrityksesi markkinointiosaamista eteenpäin.

Markkinointisuunnitelma

 • Yhteinen workshop – tavoitteet, mittarointi ja toimintamallit
 • Markkinointistrategian kuvaus
 • Toimenpidesuunnitelman laatiminen
  • Kohderyhmät ja viestit
  • Työkalut ja järjestelmät
  • Kanavat
  • Toimenpiteet
  • Budjetti
 • Mittaroinnin rakentaminen
 • Tulosten seuranta ja raportointi
 • Johtamismalli

Suunnitelmallisuus parantaa markkinoinnin tuloksia ja hallintaa

Markkinointisuunnitelma auttaa yritystäsi viemään markkinointiaan määrätietoisesti eteenpäin. Joskus kyse on pelkästään parhaiden viestien ja markkinointikanavien miettimisestä, usein tarvitaan muutakin. Suunnittelutyön myötä resurssit on helppo kohdentaa oikein ja johtaa toteutukset sujuvasti maaliin.

Tavoitteet ja markkinoinnin tulosten seuranta kuntoon alusta asti

Maaliin on helpompi osua, kun tietää tarkkaan, mihin tähtää. Tämän vuoksi suunnittelutyö aloitetaan aina liiketoimintasi tavoitteista ja siitä, mitä niiden saavuttaminen vaatii markkinoinnilta. Markkinointisuunnitelma kuvaa tavoitteet ja sen, miten työtä markkinoinnin osalta seurataan.

Kohderyhmäymmärrystä ja ostamisen prosessien jäsentämistä

Asiakkaasi ostavat eri syistä ja eri tavoilla. Suunnittelutyössä autamme jäsentämään, miten yrityksesi markkinointi tavoittaa eri kohderyhmät ja tukee erilaisten asiakkaiden päätöksentekoa matkalla kohti kauppaa.

Vain toteuttamiskelpoinen markkinointisuunnitelma on toimiva

Markkinointisuunnitelman tulee olla sovitettu yrityksesi resursseihin ja tavoitteisiin. Mikäli olet lähdössä ampumaan tykillä hyttysiä tai puuaseen kanssa rintamalle, saat suunnitelman kautta realismia tekemiseen. Paras suunnitelma on sellainen, joka on realistisesti mitoitettu yrityksesi tarpeeseen ja sen ansiosta toteutuskelpoinen.

Markkinoinnin suunnittelu on osa hyvää johtamista

Markkinointi vaatii johtamista – myös pienessä yrityksessä, jossa ei ole varsinaista markkinointipäällikköä. Hyvä markkinointisuunnitelma auttaa varaamaan aikaa silloin, kun sitä tarvitaan. Näin markkinointi ei hautaudu kiireen keskellä Ö-mappiin, vaan tuottaa tuke firmasi kasvuun.

10 vaihetta hyvän markkinointisuunnitelman rakentamiseen

Markkinointisuunnitelma auttaa sinua määrittämään, millaisia tuloksia markkinoinnilla tavoitellaan ja mitä asioita halutaan mitata. Jos haluat apua markkinoinnin suunnitteluun, olet parin klikkauksen päässä oppimisesta.