Sisällöntuotanto ja sosiaalinen media

Konkreettisia tuloksia vaikuttavalla sisällöllä

Sisällöntuotantoa tarvitaan markkinointiputken jokaisessa vaiheessa

Laadukas sisältömarkkinointi on usein tehokkain voiteluaine yrityksen markkinointikoneiston rattaille. Suunnitelmallinen sisällöntuotanto varmistaa, että yrityksesi markkinointiviestintä ei takkua, vaan tekee oikeasti mitattavaa tulosta.

Verkkosivustojen tekstisisällöt, blogit, artikkelit, uutiskirjeet, automaatioviestit ja sosiaalisen median sisällöt ohjaavat asiakkaiden päätöksentekoa. On väliä, kuinka olemassa olevia ja erityisesti potentiaalisia asiakkaita puhutellaan. Viestintä on suurimmaksi osaksi psykologiaa.

Fulmore auttaa yritystänne puhuttelemaan asiakkaitanne vaikuttavien sisältöjen avulla. Asiakasymmärryksen leipominen houkuttelevaksi ja kerrokselliseksi sisältökakuksi on viestintäasiantuntijoidemme erikoisosaamista. Usein viestinnän onnistumisessa suuri rooli on kirjoitetun tekstin äänensävyllä. Me hallitsemme kirjoitetun kielen nyanssit!

Sisältömarkkinoinnin tehoa voidaan mitata niin oman kuin ostetunkin median puolella. Me rakennamme seurantanäkymiä ja mittaristoja, joiden avulla markkinointitoimenpiteiden tilannekuvaa voidaan seurata reaaliajassa.

Sisällöntuotanto

  • Yhteinen sisältöworkshop – tavoitteet, tarpeet ja kanavien valinta
  • Sisältöstrategiat yrityksen oman median rakentamiseen
  • Sisältö- ja julkaisusuunnitelmat järjestelmällisen viestinnän kivijalaksi
  • Verkkosivusisältöjen tuotanto
  • Sisältöoptimointi sivustojen konversion ja hakukonenäkyvyyden kehittämiseksi
  • Artikkelituotanto
  • Sisällöt sosiaalisen median kanaviin
  • Jatkuva sisällön kehittäminen datan perusteella

Sisältöstrategia ohjaa markkinointiviestinnän maaliin

”Sisältö on kuningas”, totesi Bill Gates jo 1990-luvulla. Tämä ajatus on edelleen täysin paikkansa pitävä, ja laadukkaan sisällön merkitys korostuu, kun markkinoinnilta halutaan näkyvää tulosta. Sisältöstrategia on markkinoinnin johtamisen väline, joka määrittää, kuinka yritys näkyy ja viestii omassa ja ostetussa mediassa. Anna meidän auttaa markkinointisi raamien rakentamisessa.

Vaikuttavan sisällön taustalla on asiakasymmärrys

Jotta markkinoinnin tekemistä voidaan fokusoida, on tunnettava asiakkaat, joihin sisällöillä halutaan vaikuttaa. On helppo tarjoilla kohdennettua ja vaikuttavaa sisältöä kustannustehokkaasti, kun tunnetaan asiakkaan aidot tarpeet ja tiedetään kanavat, joilla heidät tavoittaa.

Sisältöworkshopeissa teemme kanssanne työtä kohti parempaa asiakasymmärrystä ja kirkkaampaa ydinviestiä. Asiantuntijoidemme avulla parannat yrityksesi markkinointiviestinnän laatua ja osumatarkkuutta.

Sisällöntuotanto vaatii toimiakseen suunnitelmallisutta ja säännöllisyyttä

Sisältövaikuttamisen kivijalka on suunnitelmallisuus. Loogisesti rakentuva sisältöjen kokonaisuus verkkosivuilla, sähköpostimarkkinoinnissa ja sosiaalisessa mediassa vahvistaa yrityskuvaa hallitusti ja uskottavasti. Suunnitelman osalta tulee ottaa kantaa niin sisältöjen teemoihin, formaatteihin kuin jakeluunkin.

Viestinnän on pysyttävä tuoreena ja siksi kannattaa panostaa säännölliseen sisällöntuotantoon. Ketterästi tuotetut, säännöllisesti julkaistut sisällöt osuvat paremmin asiakkaasi ostoikkunaan kuin harvakseltaan toteutetut raskaat sisältölohkareet. Hajauttamalla sisällön jakelua osut todennäköisemmin asiakkaasi ostopäätösprosessin keskelle.

Sisältösuunnittelu nojaa faktoihin

Kuten muutakin markkinointia, myös sisältömarkkinointia ohjataan faktoihin perustuen, seurantajärjestelmiä apuna käyttäen. Rakennamme yrityksenne verkkosivuston, käytössä olevien mainoskanavien ja sähköpostimarkkinointiohjelmiston analytiikkaa mittaavan seurantajärjestelmän, jonka kautta pystytään todentamaan tuloksia ja optimoimaan markkinointisisältöjä entistä tehokkaammiksi.

Markkinointisuunnitelma ohjaa sisällöntuotantoa

Markkinointisuunnitelma ja sisältöstrategia määrittelee, mihin ja kenelle sisältöä tuotetaan. Lataa markkinoinnin suunnittelijan opas!