Enemmän ostavia asiakkaita

Kehitämme tavoitteellisten pk-yritysten asiakkuuksia ja niiden elinkaariarvoa. Hyödynnä asiakkuuksiesi – uusien, nykyisten ja palaavien – koko potentiaali liiketoiminnassasi.

Haluatko enemmän ostavia asiakkaita?

Ota yhteyttä, niin tutustutaan!

Onnistuminen ei ole mielipidekysymys

Toisille asiat tulevat yllätyksinä, toiset ovat alusta asti varautuneet tekemään asiat paremmin. Voit parantaa kykyäsi löytää uusia näkökulmia, menestystekijöitä ja kilpailuetuja. Tiivistetysti kyse on tästä:

  • Liiketoiminta tarvitsee tarkoituksen, suunnan ja tavoitteet, jotka määrittävät mihin pitää osua
  • Tavoitteiden saavuttamiselle pitää olla selkeät mittarit
  • Bisnes ei ole mitään ilman asiakkaita – tavoitteesi pitäisi olla aina tyytyväinen asiakas
  • Tyytyväisiä asiakkaita ei synny ilman arvontuotantoa

Kun arvontuotantoa opitaan johtamaan ja mittamaan asiakkuuden eri vaiheissa, alkaa syntyä enemmän ostavia asiakkaita – uusia, nykyisiä ja palaavia.

Kehä on yksinkertainen, mutta sen synnyttäminen vaatii osaamista. Yli kymmenen vuoden ja yli tuhannen palvellun suomalaisen ja kansainvälisen yrityksen perusteella uskallamme sanoa, että olemme tässä erityisen oivallinen kumppani pk-yrityksille, jotka kehittävät liiketoimintaansa tavoitteellisesti. Tiedämme, mistä puhumme ja milloin pystymme olemaan avuksi.

Työmme lähtökohtana on aina liiketoimintaymmärrys, sillä pidemmällä aikavälillä kyse on aina siitä, mitä viivan alle jää. Liiketoiminta on monimutkaista ja me suhtaudumme onnistumiseemme vakavasti. Suhtaudumme onnistumiseemme tosissaan, minkä vuoksi et saa meiltä laastareita tai helppoja voittoja vaan pitkäjänteistä työtä, joka johtaa pitkäaikaiseen menestykseen.

Asiakkuuden elinkaarimalli