Tuemme liiketoimintanne menestystä kolmella tavalla

Menestymisen edellytykset | Toimintamallit ja järjestelmät | Operatiivinen kumppanuus

Menestys ja tavoitteet saavutetaan kovalla, määrätietoisella ja suunnitelmallisella työllä. Toisinaan tason nosto onnistuu käsipelissä ja toisinaan vaaditaan raskaampia työkaluja. Onnistumisen edellytys on kuitenkin aina se, että työ keskittyy kullakin hetkellä oikeisiin asioihin. Kun kokonaiskuva on ehjä, liiketoiminnan tavoitteita edistävät asiat on helppo tunnistaa.

Missä autamme?

Varmistamme, että ymmärrämme liiketoimintanne suunnan ja raamit

Liiketoiminnan pitkäjänteinen menestys perustuu aina tavoitteelliseen tekemiseen. Jotta voimme auttaa yritystänne menestymään, tutustumme yrityksenne nykytilaan, tavoitteisiin ja liiketoimintanne reunaehtoihin.

Käynnistysvaiheessa varmistamme, että yhteistyöllämme on menestymisen edellytykset:

  • Yhteiset päämäärät ja tavoitteet
  • Yrityksenne menestyksen raamit on määritetty (strategiset valinnat ja pois valinnat)
  • Toimintasuunnitelma on selkeä ja tekeminen liiketoiminnan tavoitteiden mukaan priorisoitu.

Käynnistysvaihe tehdään aina yrityksenne tilanteen määrittämässä laajuudessa. Alla olevat kolme toteutusmallia kuvaavat, miten käynnistämme yhteistyömme eri tilanteista. Asiantuntijamme auttavat arvioimaan yrityksellenne parhaiten sopivaa mallia.

Ehjä kytkentä arjesta strategian etenemiseen ja asiakkuuksista talouteen voidaan rakentaa monella tapaa ja monin eri järjestelmin. Olemme järjestelmäriippumaton toimija, joten meille yrityksenne käyttämillä työkaluilla ei ole väliä – kunhan niillä saadaan oikeat asiat tehtyä. Luonnollisesti meillä on suosikkimme, joita käytämme omassa toiminnassamme, mutta lopputulos ratkaisee. Toimivaa ei kannata vaihtaa, jos sen ympärille saadaan rakennettua ehjä kokonaisuus.

Käytännön tuki asiakkuusprosessin tai sen osien johtamiseen ja kehittämiseen

Fulmore Operointi on palvelu, jolla täydennät yrityksenne osaamista tai ulkoistat tiettyjen asiakkuusprosessin osien johtamisen meille. Sen avulla kytkemme asiakkuusprosessinne liiketoimintanne vahvimmaksi draiveriksi.

Toimimme apuna liiketoiminnan lukujen kehittämisessä asiakkuusprosessin kautta sekä itse prosessin kehittämisessä. Suunnittelemme, toteutamme, mittaamme ja analysoimme yrityksenne markkinointia, myyntiä, asiakkuudenhoitoa ja asiakkuuksien arvonkehitystä kanssanne tai puolestanne.

Pidemmän päälle kaikki liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan asiakkuuksien kautta. Me varmistamme, että yrityksenne asiakkuusprosessi tukee liiketoimintanne tavoitteiden saavuttamista.

Fulmore Operointi -palvelu yhdistää kolme ydinosaamistamme

Palvelun ytimessä on liiketoiminnan tavoitteisiin sidottu tekeminen, tulosten mittaaminen ja selkeä raportointi. Näistä olemme rakentaneet toimintamallin, jolla kehitämme yrityksenne asiakkuusprosesseja tehokkaammiksi ja tuloksellisemmaksi. Sovitamme roolimme aina yrityksenne tarpeisiin. Tulos ratkaisee.

Osakokonaisuus vai laaja-alainen kumppanuus?

Erilaiset yritykset, toimintaympäristöt ja tilanteet vaativat eri lähestymistapoja. Siksi olemme rakentaneet toimintamallimme modulaariseksi ja joustavaksi. Yrityksellenne se tarkoittaa, että voimme toimia apunanne vain hetken määrittelyvaiheessa tai jäsentää suunnitelman kuntoon – tai auttaa johtamaan kasvua kanssanne vuosia eteenpäin.

Ymmärrämme, että me lunastamme paikkamme tulosten kautta. Tämän vuoksi on selvää, että meidän roolimme on kehittää yrityksenne liiketoimintaa tuloksellisesti, suunnitelmallisesti ja mahdollisimman suoraviivaisesti.

Teemme töitä kehittääksemme yrityksenne kyvykkyyksiä. Sen vuoksi toimimme niin, että kaikki järjestelmät, työkalut ja toimintamallit voidaan ottaa yrityksenne hallintaan ja asioita voidaan edistää toimijoista riippumatta.

Ja se kaikkein olennaisin: Me tiedämme, miten hektistä ja stressaavaa johtaminen pahimmillaan on. Siksi lupaamme, että teemme yhteistyöstämme teille – Sinulle – mahdollisimman helppoa, mielekästä ja sujuvaa.