Keitä autamme

Jaettu tilannekuva mahdollistaa yhteisen onnistumisen

Johtajat | Yrittäjät | Omistajat | Hallitus

Menestyvän liiketoiminnan johtamisessa on aina kyse kokonaisuuden hallinnasta

Menestyvä johtaminen lähtee strategisista päämääristä, operatiivisista tavoitteista ja reunaehdoista, joiden sisällä asiat pitää saavuttaa. Ajantasainen tilannekuva ja ehjä kytkentä operatiivisen ja strategisen tason välillä ovat edellytyksiä johtamisen onnistumiselle. Sen jälkeen tarvitaan vielä henkilökohtainen onnistuminen johtamistyössä.

Olipa oma ruutusi mikä tahansa, operatiivisessa arjessa tehtävät muutokset tulee pystyä kytkemään liiketoiminnan vaatimuksiin ja strategiseen etenemiseen. Muutokset tilannekuvassa ja mittausdatassa todentavat muutosten tehoa ja etenemistä. Tarkka tilannekuva auttaa tunnistamaan oikeat asiat hälyn seasta. Näin fokus paranee, linjakkuus lisääntyy ja samalla tempoilu ja osaoptimointi vähenevät.

 

Liiketoimintajohto

Johtaminen perustuu aina tilannekuvaan, riittävään ennakointiin ja niiden asioiden tunnistamiseen, joilla tilanteeseen kannattaa vaikuttaa. Ehjä kytkentä operatiivisen arjen toiminnasta tavoitteisiin – tavallisesti tehtävistä muutoksista ennusteisiin ja tulostietoon – mahdollistavat päämäärätietoisen ja tehokkaan johtamisen. Samalla ymmärrys eri asioiden vaikutuksista toisiinsa auttaa pitämään kokonaiskuvan ehjänä ja vähentämään tempoilua ja osaoptimointia. Pidä fokus liiketoiminnan kannalta merkityksellisissä asioissa.

Omistajat ja yrittäjät

Omistaja kantaa liiketoimintariskin, josta korvaukseksi halutaan taloudellista lisäarvoa. Jotta tuottotavoite toteutuu, kokonaisuutta tulee johtaa alusta asti niin, että operatiiviset tavoitteet mahdollistavat omistajan tahtotilan toteutumisen. Ongelma muodostuu, jos tuottotavoitteen toteutumista tarkastellaan vasta jälkikäteen – siis jo syntyneiden lukujen eikä operatiivisen arjen toiminnan perusteella. Ehjä kytkentä operatiivisen tekemisen ja tulosten välillä auttaa johtamaan omistaja-arvoa siellä, missä se syntyy.

Myynti, markkinointi ja asiakkuudenhoito

Asiakashankinnan ja asiakkuudenhoidon tehtävä on pitää huolta yhtiön tulovirroista ja liiketoiminnan kasvusta. Tulovirtoihin vaikutetaan asiakasarvoa johtamalla sekä tuottamalla ehjää asiakaskokemusta. Tästä syystä markkinoinnin, myynnin ja asiakkuuksien johtamisen tulee perustua ajantasaiseen tilannekuvaan ja tarkkaan seurantatietoon ja asiakkuusprosessia johtaa kokonaisuutena. Ehjä kokonaisuus tuottaa enemmän ostavia asiakkaita – uusia, nykyisiä ja palaavia.

Sisäinen laskenta

Perinteiset taloushallinnon luvut syntyvät jälkikäteen, eivätkä ota huomioon rahavirtojen epäsäännöllisyyttä. Pistemäisesti jälkikäteen tuotettava tieto kaipaa tuekseen tarkkoja ennusteita. Tarvitaan jatkuva kytkentä operatiivisen arjen tilanteesta ennusteisiin – asiakkuusprosessista kassavirtaan, kannattavuuteen ja tulokseen. Näin sisäisen laskennan kyky tuottaa dataa aikaisessa vaiheessa, esim. asiakkuusprosessin välitavoitteiden toteutumisen kautta, kasvaa merkittävästi.

HR

Jaettu tilannekuva, tavoitteet ja yhteinen ymmärrys päämääristä ovat keskeisiä niin johtamisen kuin vastuun kantamisen näkökulmasta. Ehjä tilannekuva mahdollistaa tehokkaan henkilöresurssien hallinnan sekä kehittämistarpeiden tunnistamisen. Samalla nämä ovat perusedellytyksiä luottamuksen ja motivaation syntymiselle, työn joustavuudelle ja työn merkityksellisyyden kokemukselle.

Rakennamme ehjän kytkennän operatiivisesta arjesta strategiseen etenemiseen

Ehjä kytkentä asiakkuusprosessista talouteen, johtamiseen ja strategiseen ohjaukseen mahdollistaa paremman tilannekuvan, nopeamman oppimisen ja paremmat päätökset – lyhyesti sanoen paremman kilpailykyvyn.

Autamme rakentamaan suoran linkin asiakasrajapinnassa tehtävistä toimista liiketoiminnan lukuihin ja ohjaukseen – kassavirtaan, kannattavuuteen ja arvonkehitykseen. Kun kytkentä liiketoiminnan tavoitteiden ja operatiivisen arjen välillä on ehjä, ei tarvitse arvailla onnistuiko vai eikö.

Numerot puhuvat puolestaan.