Missä autamme

Rakennetaanko portaat vai otetaanko hissi?

Kassavirta | Kannattavuus | Vakaus ja ennakoitavuus | Kasvu

Menestyvän liiketoiminnan johtamisessa on aina kyse kokonaisuuden hallinnasta

Menestyvä liiketoiminta lähtee strategisista päämääristä ja operatiivisista tavoitteista ja reunaehdoista, joiden sisällä asiat pitää saavuttaa. Kun tahtotila ja tilannekuva on koko organisaatiossa yhteinen, alkaa syntyä päämäärätietoista tekemistä, jolla on liiketoiminnallista merkitystä.

Jotta tilannekuva pysyy kirkkaana, johtaminen linjakkaana ja tekeminen tehokkaana, operatiivisen arjen vaikutukset pitää saada kytkettyä strategiseen etenemiseen. Kun kokonaisuutta pystytään tarkastelemaan selkeän tilannekuvan kautta, fokus paranee, linjakkuus lisääntyy ja samalla tempoilu sekä osaoptimointi vähenevät. Näin läpinäkyvyys mahdollistaa selkeyden, luottamuksen ja yhteisen päämäärätietoisen tekemisen.

Näin toimintamallimme hyödyttää yritystänne

Autamme muun muassa näissä:

Strategian ja liiketoimintatavoitteiden kirkastaminen

Tavoitteet saavutetaan päämäärätietoisella tekemisellä. Se vaatii, että koko organisaatiossa ymmärretään miksi ja mitä ollaan tekemässä, millä reunaehdoilla ja mitä tavoitteita kohti. Jaetut tavoitteet ja tilannekuva mahdollistavat sen, että koko organisaatio työskentelee tehokkaasti kohti yhteistä maalia – myös itseohjautuvuutta vaativissa tilanteissa.

Lue lisää ›

Kasvu ja kannattavuus

Kasvu ja kannattavuus ovat menestyvän liiketoiminnan kulmakiviä. Kumpikin rakentuu operatiivisessa arjessa toimivan ja hallittavan asiakkuusprosessin ja siitä johdetun taloustiedon ympärille. Hallittavaa ja kannattavaa kasvua syntyy vain, kun näkymä asiakkuuksista tilille tuloutuneisiin euroihin on riittävän selkeä. Tällöin kokonaisuutta pystytään ennakoimaan ja johtamaan, eikä kasvu muutu paisumiseksi.

Lue lisää ›

Kassavirta ja sen ennustettavuus

Tarkka kassavirtaennuste on tilannekuva yhtiösi tärkeimmän valtimon toimintaan. Jos kassavirta alkaa takuta, happivaje iskee äkkiä. Kassavirtojen johtaminen perustuu ennusteisiin, jotka alkavat asiakkuuksista, tarkentuvat ostolaskujen ja taloustiedon kautta ja päätyvät todelliseen tilannekuvaan juuri nyt. Kun näkymä asiakkuuksiin ja siihen, miten liikevaihdon tulovirta käyttäytyy, on ehjä, olennaisten muutosten ja niiden vaikutusten tunnistaminen ja ennakointi on suoraviivaista ja tarkkaa.

Lue lisää ›

Asiakkuusprosessin kehittäminen ja johtaminen

Liiketoiminnan tulovirrat syntyvät asiakkuuksista. Tämän vuoksi tie menestyvään liiketoimintaan kulkee asiakkuusprosessin muotoilun ja kehittämisen kautta. Kun asiakashankinnan ja asiakkkuudenhoidon toimintamallit ja prosessit ovat kunnossa, asiakkuuksien elinkaariarvo kasvaa asiakasuskollisuuden myötä. Se tarkoittaa enemmän rahaa, kasvua ja pitoa liiketoimintaan – siis yrityksen menestymistä asiakasarvoa tuottamalla.

Lue lisää ›

Tilannekartoitukset, vaatimusmäärittelyt ja käyttöönotot

Melko usein olisi paikallaan pysähtyä hetkeksi sekä tarkastella riittävän laaja-alaisesti missä ollaan, minne ollaan suuntaamassa ja miten sinne askelletaan. Tämä on edellytys kaiken kehittämistyön onnistumiselle. Olipa kyse sitten strategisesta, toiminnallisesta tai teknologisesta muutoksesta, ehjä tilannekuva, liiketoimintakytkentä ja hyvin tehty vaatimusmäärittely ovat perusedellytyksiä onnistuneelle lopputulokselle.

Lue lisää ›

Rakennamme ehjän kytkennän operatiivisesta arjesta strategiseen etenemiseen

Ehjä kytkentä asiakkuusprosessista talouteen, johtamiseen ja strategiseen ohjaukseen mahdollistaa paremman tilannekuvan, nopeamman oppimisen ja paremmat päätökset – lyhyesti sanoen paremman kilpailykyvyn.

Autamme rakentamaan suoran linkin asiakasrajapinnassa tehtävistä toimista liiketoiminnan lukuihin ja ohjaukseen – kassavirtaan, kannattavuuteen ja arvonkehitykseen. Kun kytkentä liiketoiminnan tavoitteiden ja operatiivisen arjen välillä on ehjä, ei tarvitse arvailla onnistuiko vai eikö.

Numerot puhuvat puolestaan.