Asiakkuusprosessin kehittäminen ja johtaminen

Lopulta tavoitteet saavutetaan aina asiakkuuksien kautta

Liiketoiminnan tulovirrat syntyvät asiakkuuksista. Tämän vuoksi tie menestyvään liiketoimintaan kulkee asiakkuusprosessin muotoilun ja kehittämisen kautta. Kun asiakashankinnan ja asiakkkuudenhoidon toimintamallit ja prosessit ovat kunnossa, asiakkuuksien elinkaariarvo kasvaa asiakasuskollisuuden myötä. Se tarkoittaa enemmän rahaa, kasvua ja pitoa liiketoimintaan – siis yrityksen menestymistä asiakasarvoa tuottamalla.

Toimintamallimme hyödyt yrityksellenne:

  • Pitkällä aikavälillä liiketoiminnan rahoittavat aina asiakkaat. Asiakkuudet puolestaan ovat pitkäaikaisia vain, jos asiakkaalle tuotetaan arvoa. Arvontuotannon johtaminen on helpompaa ja asiakkuudet kehittyvät oikeaan suuntaan.
  • Yrityksenne tuottaa ehjää, monikanavaista ja selkeästi johdettavaa asiakaskokemusta.
  • Selkeästi toimenpiteisiin kytketyt tulokset auttavat arvioimaan eri toimenpiteiden kannattavuutta ja löytämään liiketoiminnan näkökulmasta tarkoituksenmukaisimmat toimintatavat.
  • Yrityksen tunnettuus ja brändi kehittyvät, kun viestintä lupaa ja asiakaskokemus lunastaa.

Näin palvelemme yritystänne:

  • Varmistamme asiakkuusstrategianne toimivuuden osana liiketoimintastrategiaa tai autamme sen määrittelyssä.
  • Rakennamme asiakkuusprosessiin – uusasiakashankinta, asiakkuudenhoito ja asiakaspito, asiakkuuksien elinkaariarvon kehittäminen – tehokkaat ja ennakoitavat prosessit ja toimintamalli.
  • Rakennamme asiakkuusstrategianne toteuttamiseen tarvittavat toimenpidesuunnitelmat (esim. markkinoinnin, myynnin ja asiakkuudenhoidon suunnitelmat).
  • Rakennamme asiakkuusprosessille mittaristot, joiden avulla asiakashankinnan tuloksia on helppo seurata ja tuottaa niiden kautta tarkat liiketoiminnalliset ennusteet.
  • Autamme purkamaan myynnin, markkinoinnin ja asiakkuudenhoidon yhteistyötä hidastavia siiloja (myynnin ja markkinoinnin SLA).
  • Johdamme asiakkuusprosessien kehittämistoimenpiteitä puolestanne tai kanssanne.

Lopulta kyse on kokonaisuudenhallinnasta

Jokainen yritys tarvitsee tavan hankkia ja kehittää asiakkuuksia. Autamme valjastamaan markkinoinnin, myynnin ja asiakkuudenhoidon kehitystyön liiketoiminnan tavoitteiden taakse yhtä ja samaa asiakasarvoa tuottavaksi asiakkuusprosessiksi. Samalla varmistamme, että kytkentä asiakkuuksista strategiseen johtamiseen ja talousdataan on ehjä, jolloin kokonaisuudenhallinta ja liiketoiminnan ennustettavuus paranee. Näin tuotamme kannattavaa kasvua.

Klikkaa kuva suuremmaksi.