Kassavirta ja sen ennustettavuus

Johda kassavirtoja ehjän tilannekuvan perusteella

Tarkka kassavirtaennuste on tilannekuva yhtiösi tärkeimmän valtimon toimintaan. Jos kassavirta alkaa takuta, happivaje iskee äkkiä. Kassavirtojen johtaminen perustuu ennusteisiin, jotka alkavat asiakkuuksista, tarkentuvat ostolaskujen ja taloustiedon kautta ja päätyvät todelliseen tilannekuvaan juuri nyt. Kun näkymä asiakkuuksiin ja siihen, miten liikevaihdon tulovirta käyttäytyy, on ehjä, olennaisten muutosten ja niiden vaikutusten tunnistaminen ja ennakointi on suoraviivaista ja tarkkaa.

Toimintamallimme hyödyt yrityksellenne:

  • Rahat kassaan tulevat asiakkailta. Kassa puolestaan määrittää rajat toisaalta olemassaololle ja toisaalta kasvuvauhdille. Tämän vuoksi kassavirtaa tulee johtaa asiakkuusprosessista alkaen.
  • Operatiivisesta arjesta johdettu luotettava kassavirtaennuste mahdollistaa pitkäjänteisen ja päämäärätietoisen toiminnan, investointien suunnittelun ja aikauttamisen sekä kasvun pitämisen hallittuna.
  • Tarkan tilannekuvan ansiosta johtamisen fokus kohdistuu kullakin hetkellä siihen, mihin pitää.
  • Kun kassavirtaa johdetaan asiakkuuksista asti, voidaan ”tähän pitää päästä” -tavoitteiden sijaan saadaan faktoihin ja toimintaan perustuva näkymä – tällöin kassan aiheuttamat ongelmat vähenevät tai poistuvat.
  • Kriisitilanteiden johtaminen muuttuu suoraviivaisemmaksi.

Näin palvelemme yritystänne:

  • Autamme tunnistamaan ja keräämään datan, jota tarvitaan ehjän tilannekuvan ja tarkoituksenmukaisten ennusteiden rakentamiseen.
  • Autamme määrittelemään ja rakentamaan toimintamallit ja prosessit, joiden kautta laadukas data on aina saatavilla tai kerättävissä.
  • Rakennamme ehjän kytkennän asiakkuusprosessin tapahtumien ja kassaan tuloutuvien eurojen välille.
  • Tuotamme ja ylläpidämme tilannekuvaa ja operatiivisen tekemisen mukaan päivittyvää ennustetta taloudellisesta tilanteestanne.
  • Mahdollistamme tarkan kassavirran johtamisen, joka puolestaan helpottaa kasvun ja investointien suunnittelua.

Lopulta kyse on kokonaisuudenhallinnasta

Kassavirran johtaminen on keskeisin talouden johtamisen työkalu yrityksessä kuin yrityksessä. Ilman riittävää ennakointikykyä kassan johtaminen on käytännössä mahdotonta. Ehjä kytkentä asiakkuusprosessin ja talousdatan välillä mahdollistaa tarkan ennakoinnin ja onnistuneen johtamisen.

Klikkaa kuva suuremmaksi.