Kasvu ja kannattavuus

Vain kannattava liiketoiminta kasvaa kestävästi

Kasvu ja kannattavuus ovat menestyvän liiketoiminnan kulmakiviä. Kumpikin rakentuu operatiivisessa arjessa toimivan ja hallittavan asiakkuusprosessin ja siitä johdetun taloustiedon ympärille. Hallittavaa ja kannattavaa kasvua syntyy vain, kun näkymä asiakkuuksista tilille tuloutuneisiin euroihin on riittävän selkeä. Tällöin kokonaisuutta pystytään ennakoimaan ja johtamaan, eikä kasvu muutu paisumiseksi.

Toimintamallimme hyödyt yrityksellenne:

  • Kun liiketoiminnan ja sen eri osa-alueiden kannattavuus on selvillä, on kasvua mahdollista rakentaa kannattavasti ja kestävällä tavalla.
  • Kassavirtaa, kasvua ja kannattavuutta voidaan johtaa sieltä käsin, missä ne syntyvät – asiakkuuksista. Näin kassavirran johtaminen tarkentuu ja tuloksen ennustettavuus paranee.
  • Ehjä kokonaiskuva yhtiön tilanteesta auttaa tunnistamaan asiat, joiden kautta kannattavuutta kannattaa kehittää.
  • Kasvun rakentaminen on helpompaa, kun eri asioiden syy–seuraussuhteet ovat selkeämpiä.

Näin palvelemme yritystänne:

  • Varmistamme, että yrityksenne asiakkuusstrategia vastaa liiketoiminnan kasvu- ja kannattavuustavoitteisiin.
  • Varmistamme, että prosessinne ja toimintamallinne mahdollistavat kannattavuuden seurannan liiketoimintanne edellyttävällä tarkkuudella.
  • Rakennamme liiketoimintanne tarvitseman asiakkuusprosessin kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Autamme ottamaan käyttöön tehokkaat toimintamallit ja tarkoituksenmukaiset teknologiat niin, että niillä on tosiasiallista vaikutusta liiketoimintaan.
  • Tuotamme ja ylläpidämme selkeää, operatiivisesta arjesta syntyvää kassavirta- ja tulosennustetta sekä tilannekuvaa, joka mahdollistaa laadukkaan johtamisen.
  • Viemme tilannekuvan ja ennusteiden tiedon kanssanne käytäntöön – johdamme asiakkuusprosessia kanssanne tai puolestanne kohti kannattavaa kasvua.

Lopulta kyse on kokonaisuudenhallinnasta

Kannattavan kasvun rakentaminen vaatii, että strategisen tason ja operatiivisen tekemisen kytkentä on ehjä. Erityisen olennaista on a) ymmärtää, missä ja miten kasvu ja kannattavuus syntyvät, sekä b) ettei ilman asiakasarvon tuottamista synny kumpaakaan. Näiden kautta koko yritys – omistajista ja hallituksesta operatiiviseen henkilöstöön – saadaan työskentelemään tehokkaasti samaan suuntaan ja johtaminen palvelemaan kasvun ja kannattavuuden kannalta olennaisia asioita.

Klikkaa kuva suuremmaksi.