Strategian ja liiketoimintatavoitteiden kirkastaminen

Yhteinen tilannekuva, yhteinen tavoite ja yhteinen suunta

Tavoitteet saavutetaan päämäärätietoisella tekemisellä. Se vaatii, että koko organisaatiossa ymmärretään miksi ja mitä ollaan tekemässä, millä reunaehdoilla ja mitä tavoitteita kohti. Jaetut tavoitteet ja tilannekuva mahdollistavat sen, että koko organisaatio työskentelee tehokkaasti kohti yhteistä maalia – myös itseohjautuvuutta vaativissa tilanteissa.

Toimintamallimme hyödyt yrityksellenne:

  • Organisaatiossanne on yhteinen ymmärrys siitä, mitä tehdään, mihin pyritään ja millä reunaehdoilla.
  • Kun tavoitteet ovat selvät ja mittarointi läpinäkyvää, koko yhtiö tekee tehokkaammin töitä yhteisten tavoitteiden ja asiakasarvon tuottamisen eteen.
  • Jaettu tilannekuva vähentää ylimääräistä säntäilyä, selvittämistä ja muuta näennäistyötä.
  • Kun liiketoiminan reunaehdot on määritelty riittävän selkeästi, yhtenäinen ja tulosorientoitunut toimintakulttuuri vahvistuu.
  • Työn merkityksellisyyden kokemus kasvaa.

Näin palvelemme yritystänne:

  • Varmistamme, että liiketoimintastrategianne ja asiakkuusstrategia osana sitä on ajan tasalla, toteutuskelpoinen ja vastaa toimintaympäristönne vaatimuksia.
  • Varmistamme, että operatiiviset liiketoimintatavoitteet mahdollistavat taloudellisen lisäarvon (omistaja-arvo) sekä kasvu-, vakaus- ja kannattavuustavoitteiden täyttymisen.
  • Autamme rakentamaan johtamismallit, joiden avulla tavoitteet alkavat ohjata arjen toimintaa.
  • Autamme suunnitelmien avulla jäsentämään, mitä tavoitteiden saavuttaminen vaatii asiakkuusprosessilta – markkinoinnilta, myynniltä ja asiakkuudenhoidolta.
  • Tuotamme ja ylläpidämme tietoa tilannekuvasta ja eri osakokonaisuuksien toiminnasta suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin.

Lopulta kyse on aina kokonaisuudenhallinnasta

Menestyvän liiketoiminnan takana on aina hyvä strategia, joka elää ajassa ja kehittyy tilannekuvan perusteella. Ilman kytkentää operatiiviseen arkeen, strateginen johtaminen tapahtuu tyhjiössä, mikä johtaa ristiriitoihin ja sekaannukseen. Autamme rakentamaan ehjän kaksisuuntaisen kytkennän strategisen tason ja operatiivisen liiketoiminnan välille.

Klikkaa kuva suuremmaksi.