Kolme A:ta, joiden varaan rakennamme tekemisemme

AAA-tason luottamusluokitus

Fulmore on olemassa, koska nautimme työstämme ja haluamme olla mukana luomassa vakautta, kasvua, työtä ja hyvinvointia. Koemme ylpeyttä, kun saamme osallistua menestyvien yritysten ja parempien työpaikkojen rakentamiseen.

Fulmoren toiminnan kivijalka rakentuu yhteisesti jaetun arvomaailman, vahvan yrityskulttuurin sekä yhteisen tarinan ja intohimojen kautta. Olemme tiivistäneet tapamme toimia ja ajatella kolmeen sanaan: arvostaen, ajassa ja avoimesti. 

Näihin kolmeen arvoon uskomme

Arvostaen

Arvostus näkyy meillä keskinäisenä kunnioituksena sekä arvostuksena itseä ja työtä kohtaan. Se tarkoittaa luottamusta niin Fulmoren sisällä kuin myös asiakkaitamme kohtaan.

Ajassa

Ajassa olemme, kun toimintamme on oikein ajoitettua ja joustavaa, ja hyödynnämme parasta saatavilla olevaa tietoa ja teknologiaa. Menestys, hyvinvointi ja onnellisuus punnitaan juuri tässä hetkessä.

Avoimesti

Avoimuus näkyy arjessamme läpinäkyvyytenä, suoraselkäisenä asiantuntijuutena, tasapuolisuutena, yhdenvertaisuutena sekä avarakatseisuutena. Teemme aitoa yhteistyötä, emme vain asiakassopimuksia.

Kun tekeminen on tukevalla pohjalla, tulosta syntyy myös lukujen valossa

Haluamme, että oma arkemme vaikuttaa positiivisesti asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme ja muihin sidosryhmiimme. Toivomme, että myös sinä ja yrityksesi suhtautuvat yhteiseen matkaamme innostuneen uteliaasti ja arvopohjaamme kunnioittaen.